Terimler

HİJYEN

Sanitasyonla iç içe olup her ikisi birbirini tamamlayan kavramlardır. Antik Yunan mitolojisine göre “Hygienia” sağlık tanrıçasıdır ve aynı zamanda hekimliğin babası olan “Asklepios”un kızıdır. Hijyen daha çok hastalıkların sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması yani koruyucu hekimlik denilen bir alanı kapsamaktadır. Diğer bir deyim ile hijyen; “tüm aşamalarda sağlık güvenilirliğini ve kalite korunumunu sağlamak için gerekli önlemler” olarak tanımlanmaktadır.

SANİTASYON

Sanitasyon Latince’de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden türemiştir. Sanitasyon geniş anlamda ‘insan sağlığının iyileştirilmesi’, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Sanitasyon doğada biyolojik dengenin korunması konusu içinde yer alan ve insan sağlığı ve rahat bir yaşam sürmeleri amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır.

STERİLİZASYON

Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan, tüm patojen ve nonpatojen mikroorganizmaların temizlenmesi işlemidir.

ÇAPRAZ BULAŞMA

Aseptik teknikler ve el yıkamanın doğru olarak yapılmaması nedeni ile dirençli mikroorganizmaların sağlık personeli aracılığıyla hastadan - hastaya kolayca taşınma yoluyla çapraz bulaş gerçekleşmektedir.

EL YIKAMA ÇEŞİTLERİ

Sosyal el yıkama: Sabun, su ve mekanik hareketlerle yapılan yıkamadır.

Hijyenik el yıkama: Kontamine olmuş eşya, gıda ya da enfekte hastadan ellere bulaşan mikroorganizmaları, alkol esaslı losyonlar ya da sabun ve su ile yok etmeye yönelik el yıkamadır.

Cerrahi el yıkama:Operasyon öncesi yapılan steril el yıkamadır.

 

viagra pillen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek cialis kopen cialis prijs viagra voor vrouwen viagra pil viagra bestellen viagra vrouwen kamagra oral jelly kamagra bestellen levitra bestellen viagra prijs